Aberystwyth Physiotherapy Clinic , Clinig Ffisiotherapi Aberystwyth
Home Page What is Physiotherapy? What can Physiotherapy do for you? The Physiotherapists Contact Us
Aberystwyth Physiotherapy Clinic , Clinig Ffisiotherapi Aberystwyth

What can Physiotherapy do?

Physiotherapy can help many conditions affecting your body, including:
· Sports injuries
· Low back pain and sciatica
· Spinal and joint conditions
· Neck and arm pain
· Whiplash (acute and chronic)
· Work-related Upper Limb Disorder (RSI)
· Arthritis
· Postural Dysfunction
· Soft tissue injuries-sprains and strains
· Mechanical/Exercise induced joint pain
· Pregnancy related problems e.g. symphysis pubis dysfunction,   back pain
· Post surgery / injury / accident / fracture rehabilitation
· Headache
· Athletic screening

Beth yw Ffisiotherapi?

Gall ffisiotherapi helpu nifer o gyflyrau sy'n effeithio'r corff, gan gynnwys:
· Anafiadau chwaraeon
· Poen cefn a seiatica
· Afiechydon i'r cefn a'r cymalau
· Poen yn y gwar a'r fraich
· Atchwipio (cyfnod-byr a cronig)
· Anhwylder cymal uwch cytras gwaith (RSI)
· Arthritis
· Anghywirdeb ymddaliad
· Anafiadau chwaraeon
· Poen cymal mecanyddol
· Problemau yn ystod beichiogrwydd e.e. poen cefn, poen   symphysis pubis
· Adferiad wedi llawfeddygaeth / damwain / anaf / torriad   asgwrn
· Sgrinio Athletig

 
 
Aberystwyth Physiotherapy & Sportscare Clinic/Clinig Ffisiotherapi Aberystwyth
12 Upper Portland Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DT. Tel: 01970 639 118
Home :: What is Physiotherapy? :: What can it do for you? :: The Physiotherapists :: Contact Us
content © Aberystwyth Physiotherapy & Sportscare Clinic 2009-21