Aberystwyth Physiotherapy Clinic , Clinig Ffisiotherapi Aberystwyth
Home Page What is Physiotherapy? What can Physiotherapy do for you? The Physiotherapists Contact Us
Aberystwyth Physiotherapy Clinic , Clinig Ffisiotherapi Aberystwyth
 

What is Physiotherapy

What is Physiotherapy?Physiotherapists are trained to detect, evaluate and improve movement and function of the human body with particular attention to the musculoskeletal, neurological and cardio-respiratory systems. The physiotherapist uses in-depth knowledge of anatomy, physiology and bio-mechanics in order to detect the underlying problems.

A treatment plan is then identified with consideration to the individual's condition, lifestyle and their goals. Treatment techniques and modalities are often then used in conjunction with a specifically designed home exercise plan in order to achieve the maximum benefit.

Some of the treatment techniques and modalities that musculoskeletal physiotherapy employs can include:

Joint mobilisations
Spinal mobilisations / manipulations;
Trigger point releases;
Postural correction;
Resistance exercises;
Muscle stretching;
Advice and education;
Acupuncture;
Ultrasound;
Support taping;
Home exercise programs.

Physiotherapy is a science based healthcare profession, the practitioners of which are autonomous (i.e. they make their own clinical judgements and treatment choices). Clinical reasoning is used in a problem solving approach using evidence based practice (i.e. using research of theories and techniques that have been proven to work).

Chartered Society of Physiotherapy definition of "physiotherapy":-

'It uses physical approaches to promote, maintain and restore physical, psychological, and social well-being, taking account of variations in health status. Physiotherapy is science-based, committed to extending, applying, evaluating and reviewing the evidence that underpins and informs its practice and delivery. The exercise of clinical judgement and informed interpretation is at its core'.Beth yw Ffisiotherapi?

Beth yw Ffisiotherapi?Mae Ffisiotherapyddion wedi cael eu hyfforddi i ganfod, arfarnu a gwella symudiad a swyddogaeth y corff wrth arbenigo yn y systemau cyhyrau ac esgyrn, nerfol a cardiorespiradol. Maent yn defnyddio gwybodaeth eang o anatomi, phisioleg a biomecanyddiaeth i ddehongli'r broblem.

Gwneuthur gynllun triniaeth gyda ystyriaeth o'r dull o fyw, cyflwr a chyfeirnod yr unigolyn. Defnyddir dechnegau triniaeth mewn cyfuniad â chynllun ymarferion cartref er mwyn cyflawni'r elwa uchaf.

Dyma rai o'r triniaethau y bydd ffisiotherapyddion yn eu defnyddio:

Symudiadau i'r cymalau
Rhyddhad pwyntiau clicied
Triniaethae ystwytho i'r cymalau
Cywiro'r Ymddaliad
Ymarferion Gwrthiant
Ymestyn y cyhyrrau
Cynghori ac Addysg
Aciwbigo
Electrotherapi - Uwchsain
Tapio cynorthwyol
Rhaglen o Ymarferion Cartref
Tylino

Mae Ffisiotherapi yn alwedigaeth wyddonol a'r ymarferwyr yn annibynnol (yn penderfynnu â'u barn clinigol i wneud dewisiadau triniaeth cywir). Defnyddir rhesymu clinigol mewn dull datrys problemau wrth ddefnyddio triniaeth â thystiolaeth clinigol.

Diffiniad "Ffisiotherapi" y Gymdeithas Ffiosiotherapi Siartredig:-

'Defnyddir dynesiad corfforol i hybu, cynnal ac atgyweirio y lles meddyliol, corfforol a chymdeithasol, gan ystyried y gwahaniethau mewn cyflwr iechyd. Mae Ffisiotherapi yn wyddonol, ac am gyflawni i gymhwyso, gwerthuso, helaethu ac adolygu'r ymchwil sydd yn cadarnhau ac yn hysbysu ei ymarfer a'i drosglud. Mae ymarfer ei farn clinigol a'i ddehongliad hybysu wrth ei graidd.'

 
 
 
Aberystwyth Physiotherapy & Sportscare Clinic/Clinig Ffisiotherapi Aberystwyth
12 Upper Portland Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DT. Tel: 01970 639 118
Home :: What is Physiotherapy? :: What can it do for you? :: The Physiotherapists :: Contact Us
content © Aberystwyth Physiotherapy & Sportscare Clinic 2009-21